עדן בתצוגת Alimentaria, אפריל 2016

תמונות מתוצגת Alimentaria שנערכה בספרד באפריל 2016